Upitnik

 

 

Informacija koju od Vlade Crne Gore zahtijeva Evropska komisija u cilju pripreme Mišljenja o zahtjevu Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji

 

 

 

POLITIČKI KRITERIJUMI

I Demokratija i vladavina prava

Odgovori

Aneksi

II Ljudska prava

Odgovori

Aneksi

III Regionalna pitanja i međunarodne obaveze

Odgovori

Aneksi

EKONOMSKI KRITERIJUMI

I Makroekonomski podaci

Odgovori

Aneksi

II Socio-ekonomski podaci

Odgovori

Aneksi

III Strukturni pokazatelji

Odgovori

Aneksi

IV Proces pregovaranja o zaradama i sistem socijalnog osiguranja

Odgovori

Aneksi

V Ekonomska i strukturna kretanja i reforme

Odgovori

Aneksi

VI Finansijska tržišta

Odgovori

Aneksi

POGLAVLJA ACQUIS-a - SPOSOBNOST PREUZIMANJA OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ ČLANSTVA

1: Slobodno kretanje roba

Odgovori

Aneksi

2: Slobodno kretanje radnika

Odgovori

Aneksi

3: Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

Odgovori

Aneksi

4: Slobodno kretanje kapitala

Odgovori

Aneksi

5: Javne nabavke

Odgovori

Aneksi

6: Pravo privrednih društava

Odgovori

Aneksi

7: Pravo intelektualne svojine

Odgovori

Aneksi

8: Politika konkurencije

Odgovori

Aneksi

9: Finansijske usluge

Odgovori

Aneksi

10: Informaciono društvo i mediji

Odgovori

Aneksi

11: Poljoprivreda i ruralni razvoj

Odgovori

Aneksi

12: Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

Odgovori

Aneksi

13: Ribarstvo

Odgovori

Aneksi

14: Saobraćajna politika

Odgovori

Aneksi

15: Energetika

Odgovori

Aneksi

16: Oporezivanje

Odgovori

Aneksi

17: Ekonomska i monetarna politika

Odgovori

Aneksi

18: Statistika

Odgovori

Aneksi

19: Socijalna politika i zapošljavanje

Odgovori

Aneksi

20: Preduzetnička i industrijska politika

Odgovori

Aneksi

21: Transevropske mreže

Odgovori

Aneksi

22: Regionalna politika i koordinacija strukturalnih instrumenata

Odgovori

Aneksi

23: Pravosuđe i osnovna prava

Odgovori

Aneksi

24: Pravda, sloboda i bezbjednost

Odgovori

Aneksi

25: Nauka i istraživanje

Odgovori

Aneksi

26: Obrazovanje i kultura

Odgovori

Aneksi

27: Životna sredina

Odgovori

Aneksi

28: Zaštita potrošača i zdravlja

Odgovori

Aneksi

29: Carinska unija

Odgovori

Aneksi

30: Spoljni odnosi

Odgovori

Aneksi

31: Spoljna, bezbjednosna i odbrambena politika

Odgovori

Aneksi

32: Finansijska kontrola

Odgovori

Aneksi

33: Finansijske i budžetske odredbe

Odgovori

Aneksi